Board logo

標題: 白附子 [打印本頁]

作者: 資料搜集員    時間: 2009-4-22 16:17     標題: 白附子

白附子【藥用】
本品為天南星科植物獨角蓮的塊莖,或毛茛科植物黃花烏頭的塊根。


【性味與歸經】
辛,溫。有毒。入胃經。


【功效】
祛風痰、逐寒濕。


【臨床應用】
1.用於中風、口眼喎斜之症。
白附子善於祛風痰、燥濕痰,故可用於中風痰壅之症,常與天南星、半夏等同用;治口眼喎斜,常與全蠍、殭蠶等息風止痙藥同用。

2.用於寒濕疼痛,偏正頭痛等症。
白附子不僅善於祛風痰,又能逐寒濕,故適用於寒濕頭痛、偏正頭痛、四肢痠痛麻痺等症,而以治療頭面部疼痛的效果較好,常配合白芷、天麻、南星、川烏等藥應用。


【處方用名】
白附子、禹白附(為獨角蓮的塊莖,洗淨,曬乾,切片用)


【一般用量與用法】
一錢至一錢五分,煎服。


【方劑舉例】
牽正散《楊氏家藏方》:白附子、白殭蠶、全蠍。治中風口喎,半身不遂。
歡迎光臨 香港中醫網 正版正貨 (http://chinesemedicine.com.hk/forum/) Powered by Discuz! 7.2