Board logo

標題: 鉛丹 [打印本頁]

作者: 資料搜集員    時間: 2009-5-15 14:31     標題: 鉛丹

鉛丹【藥用】
本品為純鉛加工而成的四氧化三鉛。


【性味與歸經】
辛,微寒。有毒。入脾、肝經。


【功效】
外用拔毒生肌;內服殺蟲,截瘧。


【臨床應用】
用於瘡瘍多膿。
本品主要外用於散劑及膏藥中,能與植物油化合,為制膏藥的基礎劑,有較好的解毒收斂作用。如經驗方紅油膏,即用本品配合九一丹(熟石膏九錢、升丹一錢),調入油膏內,有防腐生肌作用,可治潰瘍不斂。

此外,內服小量可墜痰截瘧,又可用於蟲積腹痛,因本品有毒,故目前臨床上極少應用。


【處方用名】
鉛丹、黃丹、廣丹、東丹


【一般用量與用法】
內服一分至二分,入丸散。不可過量,以防中毒。外用適量。


【文獻摘錄】
《本經》:「主吐逆胃反,驚癇癲疾。」

《藥性本草》:「煎膏用止痛生肌。」

《本草衍義》:「治瘧及久積。」

《本草綱目》:「墜痰殺蟲。」
歡迎光臨 香港中醫網 正版正貨 (http://chinesemedicine.com.hk/forum/) Powered by Discuz! 7.2